Regelgeving

EASA Open-categorie.

Wij zijn in het bezit van een EASA Open-categorie A1/A3 en A2 certificaat. Door deze opleiding gedaan te hebben mogen wij vliegen in hogere risico categorieën. Met het behaalde certificaat (Europees erkend) mogen wij met alle type drones vliegen t/m een maximum opstijggewicht van 25kg. Hieronder een overzicht van de huidige (Europese) regelgeving die bestaat:

 Zodra je met een onbemand luchtvaartuig de lucht in gaat, neem je deel aan het luchtverkeer. En zodra je aan het luchtverkeer deelneemt, kom je niet alleen andere luchtvaartuigen tegen, maar heb je ook te maken met regels op het gebied van hoogte, voorrang, vlieggebieden, vliegtijden en de afstand tot bijvoorbeeld infrastructuur en mensen. De Europese regels voor het vliegen met een onbemand luchtvaartuig zijn per 1 januari 2021 binnen de hele Europese Unie gelijk. Tegelijk heeft binnen deze wetgeving elke lidstaat van de Europese Unie een bepaalde vrijheid om hier haar eigen beperkingen of nationale regels aan toe te voegen. De wetgeving vanuit EASA (European Union Aviation Safety Agency) is gebaseerd op het risicoprofiel dat aan een bepaald type vlucht is gekoppeld. Daarbij zijn er drie categorieën gecreëerd met elk hun eigen wet- en regelgeving.

Open-categorie

Hieronder vallen vluchten met een onbemand luchtvaartuig onder de 25 kilogram. Binnen deze categorie vallen bijna alle hobbyvliegers, maar ook sommige beroepsmatige vliegers. Alle soorten vluchten worden geclassificeerd als laag risico. De Open-categorie bestaat uit drie subcategorieën:

A1: Hieronder vallen de onbemande luchtvaartuigen uit klasse C0 en C1.

A2: Hieronder vallen de onbemande luchtvaartuigen uit klasse C2.

A3: Hieronder vallen de onbemande luchtvaartuigen uit klasse C3 vanaf 4 kilogram en uit C4 als deze niet opereren in een modelvliegclub of andere toegestane zone. Het is ook mogelijk om hier met een onbemand luchtvaartuig van klasse C2 te vliegen. Deze moet dan wel voldoen aan de eisen die vallen binnen de subcategorie A3.

De verschillende klassen zijn als volgt ingedeeld:

C0: Zelfbouw- of speelgoedluchtvaartuigen, vanaf 0 tot 250 gram;

C1: Onbemande microluchtvaartuigen, vanaf 250 gram tot en met 900 gram;

C2: Onbemande miniluchtvaartuigen, vanaf 900 gram tot en met 4 kilogram;

C3: Algemene onbemande luchtvaartuigen, vanaf 4 kilogram tot 25 kilogram;

C4: Zelfbouw- of modelluchtvaartuigen, vanaf 4 kilogram tot 25 kilogram.

Opleidingseisen Open-categorie

Voor de drie subcategorieën zijn vanuit de wet- en regelgeving opleidingseisen vastgesteld.Voor het vliegen met een onbemand luchtvaartuig in klasse A1 en/of A3 moet de piloot een(online) opleiding hebben afgerond bij een, door de overheid erkend, opleidingsinstituut. Het examen voor het Europees Dronebewijs voor de subcategorieën A1/A3 bestaat uit 40 vragen verdeeld over de volgende onderwerpen:

  • Veiligheid van luchtverkeer
  • Luchtruimbeperkingen
  • Luchtvaartregelgeving
  • Menselijke prestaties en beperkingen
  • Vluchtuitvoering procedures
  • Algemene kennis van het onbemande luchtvaartuig
  • Privacy en gegevensbescherming
  • Verzekering
  • Beveiliging

Voor de A2 categorie gelden dezelfde opleidingseisen zoals hierboven beschreven, aangevuld met een aanvullend theorie-examen bestaande uit 30 vragen over de volgende onderwerpen:

  • Meteorologie
  • Vliegprestaties van het onbemande luchtvaartuig
  • Technische en operationele maatregelen ter beperking van het grondrisico

De minimumleeftijd van de piloot bedraagt 16 jaar voor het vliegen met drones van klasse C1 t/m C4. Voor drones van klasse C0 en/of zelfbouw drones lichter dan 250 gram geldt geen minimale leeftijd. Het is daarnaast toegestaan om als minderjarige (<16 jaar) onder rechtstreeks toezicht van een piloot vluchten uit te voeren. Een lidstaat mag echter de minimumleeftijd verlagen op basis van een risico gebaseerde benadering. De verlaging van de leeftijd voor het vliegen in de Open-categorie mag met maximaal 4 jaar, voor de Specific-categorie is dit 2 jaar.

Specific-categorie

Binnen deze categorie valt het vliegen onder omstandigheden die niet toereikend zijn binnen de Open-categorie. Deze vluchten worden geclassificeerd als een middelmatig risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vliegen met onbemande luchtvaartuigen zwaarder dan 25 kilogram of buiten het zicht vliegen.

Certified-categorie

Dit is de risicovolste categorie. Binnen deze categorie worden bijvoorbeeld (giftige) stoffen of mensen vervoerd met onbemande luchtvaartuigen.

Onze projecten in beeld.

FAQs

Over ons

Over ons

Met hart voor de boeren, dieren, het gewas en de natuur, leveren wij drone diensten.

×