Laatste trends & ontwikkelingen

Hoogwater in Amerongen

Hoogwater in Amerongen

Op de plek waar de Rijn ons land binnenkomt heeft de rivier waarschijnlijk de hoogste stand bereikt. Volgens Rijkswaterstaat stond het water bij het meetstation in Lobith om 04.10 uur op een hoogte van 14,52 meter boven NAP. Sinds 06.00 uur staat het waterpeil op 14,51 meter boven NAP.

Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand vandaag stabiel blijft en daarna heel langzaam zal dalen. De piek gaat zich de komende dagen verplaatsen over Nederland.

Dat heeft gevolgen voor de waterstand in andere rivieren, zoals de Waal en de IJssel. Op verschillende plekken in Nederland staat het water hoog, bijvoorbeeld langs de Maas, Waal en IJssel.

Zo ook in Amerongen. Zie hier de beelden.

×