OPSPOREN WEIDEVOGELS & REEKALVEREN

Reekalf gevonden

Kenmerken van de ‘kraamkamer’ van het ree zijn dat het vaak een beschutte plek is met een bosrand en ondergroei zoals struiken of het is een knie hoge vegetatie zoals een hooigrasland met ruigte kruiden.

Weidevogelnest

Weidevogelnesten zijn vaak goed verstopt onder het gras. Met het blote oog nauwelijks te zien, maar met de drone gemakkelijk te spotten.

Onze faunadrone.

De Faunadrone is zeer efficient doordat de drone simpelweg aan een mobiele app doorgeeft waar de weidevogelnesten of reekalfjes zich bevinden. Posities van nesten worden opgeslagen in de app met een overzicht van hotspot locaties (nesten) met de foto’s. Ook maken we een koppeling mogelijk met andere apps zoals de boernlandvogelmonitor. De app geeft ook een overzicht van het aantal bevlogen hectares en loggen van de vlucht. 

Agrarisch natuur- & landschaps beheer.

Reekalveren

De reekalveren worden van april tot juli geboren. Dat krijgen van een reekalf wordt zetten genoemd. De eerste reekalveren kunnen eind maart al gevonden worden. Kenmerken van de ‘kraamkamer’ van het ree zijn dat het vaak een beschutte plek is met een bosrand en ondergroei zoals struiken of het is een knie hoge vegetatie zoals een hooigrasland met ruigte kruiden. Uit verschillende studies is gebleken dat in gebieden die alleen bestaan uit bomen veel minder reekalveren worden gevonden als in die leefgebieden waar bossen en kruidachtige vegetaties elkaar afwisselen. 

Na de geboorte wordt het reekalf door de reegeit droog gelikt en de geboorteplek zorgvuldig schoongemaakt. Dat doet ze onder andere door de nageboorte op te eten. De reegeit doet dit om zo weinig mogelijk geur achter te laten. Pasgeboren reekalfjes zijn kleiner dan een haas, omdat de reekalveren zó ontzettend goed verstopt zijn, is het makkelijk over het hoofd te zien. Om echt elk kalf te redden kunnen wij met behulp van een drone met een thermische camera door het grasland vliegen om reekalveren op te sporen. Deze thermische camera kan op veilige afstand de warmtebron afkomstig van de dieren detecteren. Zo worden de reekalveren gered van de maaibalk vlak voordat een boer of loonwerker begint met maaien.

Weidevogelbeheer

Het gaat al decennia slecht met boerenlandvogels als grutto, scholekster en kievit. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er daarom geïnvesteerd in agrarisch natuurbeheer: boeren krijgen subsidie als ze bepaalde maatregelen nemen voor de vogels op hun land. Daarnaast zijn er natuurreservaten waar het beheer speciaal is gericht op het behoud van weidevogels.

Botulisme

Bij botulisme kunnen koeien besmet raken met de bacterie Clostridium botulinum. Deze kiem komt wereldwijd voor in de grond en in organisch materiaal, zoals in afgestorven plantenresten of in het slechtste geval, in het ruwvoeder voor de dieren. De bacterie produceert gifstoffen. Ze veroorzaken vaak neurologische verschijnselen, zoals verlamming. Koeien met botulisme zijn te herkennen aan een slappe staart, ze komen moeilijk overeind, lopen stijf, eten slecht en sterven uiteindelijk. Er zijn gevallen bekend waarin grote aantallen koeien zijn gestorven na besmetting.

Een besmettingsroute is het voeren van ruwvoer waarin zich resten van kadavers bevinden, van een haas, reekalf, eend of gans. Vooral in warme zomers kunnen zich op deze kadavers al vrij snel bacteriën ontwikkelen die toxinen produceren. De werkbreedte van maaiers, schudders en harken is zodanig toegenomen dat het veel lastiger is om een kadaver of reekalf te ontdekken bij de grasoogst. Vervolgens zorgt een voedermengwagen er dan weer voor dat ieder dier toxinen opneemt. Dat kan resulteren in een massale sterfte in een koeienstal.

Daarom is het zo belangrijk om voordat een perceel wordt gemaaid, het grasland nauwkeurig te inspecteren op de aanwezigheid van reekalveren. Of nog beter om te voorkomen dat het reekalf in de maaier komt.

Stap 1
7
Stap 1

Kies een dienst

Stuur een whatsapp bericht en wij nemen spoedig contact met je op. De beller is nóg sneller.

Stap 2
7
Stap 2

Kennismaken & Werkzaamheden bespreken

We maken kennis, kijken samen welke behoefte je hebt en kijken waar we je kunnen ondersteunen. Vervolgens bespreken we het plan.

Stap 3
7
Stap 3

Aan de slag!

We gaan aan de slag en houden je op de hoogte. Wil je weten of onze drone ook voor andere diensten gebruikt kan worden? Geen probleem, we kijken graag samen naar wat mogelijk is.

Onze projecten in beeld.

FAQs

Over ons

Over ons

Met hart voor de boeren, dieren, het gewas en de natuur, leveren wij drone diensten.

×